Landteknikk

Landbrukssamvirkene startet i 1937 et eget datterselskap som skulle utvikle og produsere utstyr for landbrukets industrier som meieri- og kjøttindustri. Bl.a. ble det produsert kjøleanlegg, tanker og arbeidsbord i rustfritt stål osv. En hovedvekt lå på prosjektering og anskaffelser av produksjonsanlegg som pakkelinjer osv. basert på utenlandske hovedmaskiner.

Persveien 28 (Ingressbilde)

Hovedkontor for Landteknikk fra ca. 1962, foto 2018

Startet som Meieribrukets Innkjøp, skiftet navn til Landteknikk i 1948 etter at kjøttsamvirket og Gartnerhallen kom inn som eiere sammen med meieriene. Også omtalt som Landtex - mulig dette var produksjonsavdelingen. Skiftet navn til Skala i 2012.

Nytt hovedkontor med produksjonslokaler ble bygd i Persveien 28 i 1962. Arkitekt Glasø Olsen

I 1968 ble Bergs maskin i Trondheim overtatt, og Landteknikk Fabrikk etablert her, fortsatt aktiv i 2018, med rustrfire tanker til bl.a. gårdsanlegg som spesialfelt.

Skala har pr. 2018 hovedkontor i Oslo (Grenseveien 92 på Helsfyr)

Grunnlagt: 1937

Adresse: Persveien 28

Kilde: www.snl.no / oslo kommune plan og bygg byggesaksarkiv