Heyerdal & Gedde

Heyerdahl & Gedde ble etablert i 1913 og drev de første årene først og fremst med import og salg av bygningsmaterialer. Bedriften gikk etter hvert over til egen produksjon av blant annet gulvbelegg og annet bygningsutstyr. Firmaet eksporterte til Sverige, Danmark, Nederland og Belgia. Fra 1927 ble produktene fremstilt ved fabrikken i Ulvenveien 81.

Etab. 1913, produksjon av stålkonstruksjoner bl.a. Bjelker, vinduer, fasadeplater osv. Før øvrig agenturer på bygningsartikler.

Grunnlagt: 1913

Antall ansatte: 25 (1938)

Adresse: Ulvenv 81

Kilde: Ilustrert norsk næringsleksikon, bind 1, 1957