Henry Eriksen møbelsnekkeri og inventarfabrikk

Henry Eriksen møbelsnekkeri og inventarfabrikk ble grunnlagt i 1922. Firmaet produserte butikkinnredninger og møbler.

etab. 1922, produksjon av butikkinredninger og møbler

Grunnlagt: 1922

Adresse: Teatergt. 1

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957