Helsfyr Jernstøperi

Jernstøperi på Helsfyr / Bryn startet av industrimannen Hartvig Pedersen. Støperiet ble solgt til Akers Kommune i 1925 for å gi plass til nye Bryn Brannstasjon.

Tvetenvenei 20 i 1951 (Ingressbilde)

Tvetenveien 20 i 1951, hvor jernstøperiets bygg er overtatt av kommunens ingeniør- og brannvesen. Første etasje av den nye brannstasjonen i forgrunn. Tørketårn for slanger oppført på støperibygget?

Oslomannen Hartvig Pedersen (1873-1947) begynte som kontorist i Kristiania maskinverksted. Han var kontorsjef der da bedriften ble nedlagt ca 1904. Da startet han egen bedrift, Helsfyr Jernstøberi, sammen med Carl O. Evensen.

Evensen startet sitt eget selskap i 1912, og Pedersen gjorde støperiet til aksjeselskap i 1915 og drev videre.

Da det på 1920-tallet ble kjent at Aker kommune trengte tomt til en ny brannstasjon på Bryn / Helfyr, gjorde bedriften et aktivt fremstøt mot kommunen, og tilbød kommunen å overta. I 1925 ble fabrikken solgt til kommunen for kr. 100 000.

KOmmunens tekiske avdeling etablerte seg umiddelbart, men støperiet ble også drevet videre i noen år før brannstasjonen kom. I 1929 er Helsfyr Jernstøperi registrert på adressen, men på oppsigelse. Etter 1930 er det listet som kommunal grunn. Første byggetrinn av den nye brannstasjonen sto klar i 1940.

Pedersen viet seg etterpå til teglverksdrift. I 1908 hadde han dannet et selskap som gjenåpnet det nedlagte Bryn Teglverk, som ble utvidet og modernisert. Selskapet kjøpte senere også Høyenhall Teglverk.

Tekst: Dag Andreassen, Norsk Teknisk Museum

Grunnlagt: 1904

Avviklet: 1929

Adresse: Tvetenveien 20

Kilde: Aftenposten arkiv / Aker 1837-1937 : kommunens styre og forvaltning gjennem hundre år