G. Lindkvist

4 settemaskiner og 10 trykkpresser, 30 ansatte

Adresse: Pilestredet 27

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957