Fredriksen & Co. Ltd A/S

Mekanisk verksted og spesialfabrikk for automobil- og industripakninger av kobber, asbest samt annet pakningsmateriale

Grunnlagt: 1917

Adresse: Rådhusgt. 21 / Akersgt. 1 / Munkedamsvn 5 b /Østmarkvn. 18

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957