Den Norske Fiskegarnsfabrik

En markant fabrikkbygbning i Sannergata 11 bærer årstallet 1914. Norsk Fiskegarnsfabrik lå her til bygningen ble overtatt av ymse virksomhet fra 1941, bl.a. emballasjefabrikk og parfymeimport.

Eiendommen overtatt av Norsk Fiskegarnsfabrik i 1913 for kr. 54 000. Var på 412 kvm. Fiskegarnsfabrikken var en stund eid av Christiania Seildugsfabrik

Grunnlagt: 1914

Adresse: Sannergata 11 / Falsens gate 24

Kilde: Oslo adressebok 1916