Farmaceutisk Industri A/S

A/S Farmaceutisk Industri (AFI) startet i 1918. Firmaet produserte farmasøytiske laboratoriepreparater og spesialiteter. De spesialiserte seg på generiske preparater, dvs. kjente legemidler utviklet av andre, men produsert med AFI-merker til lavere pris. I lokaler leid av Kiellands Dropsfabrikk i Sørligata på Tøyen og senere i egen fabrikk på Sandaker, vokste AFI til en betydelig produsent med over 100 ansatte. På 1980-tallet fusjonerte AFI med Nyegaard og ble en del av det nye Nycomed.

Fabrikken fremstilte særlig styrkemidler: jern-, tran- og vitaminpreparater. Dessuten bl.a. albyltabletter, caroxin- medisinsk tyggegummi og hormonpreparater.

I 1985 ble AFI tilnærmet av Sandaker-nabo og storebror Nyegaard & Co. Eierselskapet Actinor (tidligere Norgas, eide Nyegaard fra 1981 og ble en del av Hafslund i 1986) hadde lagt inn bud og stemningen var positiv fra AFI's side. Imidlertid kom da Einar Sissener og A.L. på Skøyen på banen med et høyere bud. Det ble ikke mer enn en liten forsinkelse av det - AFI ble innfusjonert i Actinor, og fra 1986 en del av det nye Nycomed.

Gevinsten av fusjonen ble tatt ut i rasjonaliseringer. Det betydde nedbemanning og etter hvert avvikling av produksjonen i Sørligata, til fordel for andre anlegg i Nycomed.

Fabrikken i Sørligata ble revet etter 2010, og erstattet med boliger.

Grunnlagt: 1918

Antall ansatte: 24 (1957) 96 (1968)

Adresse: Sørlig. 8

Kilde: Sverre: Legemidler i femti år : 1918-1968, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014090108088