Falconbridge

Nikkelverket i Kristiansand ble startet i 1910 av en gruppe investorer som hadde tidens store industrigründer Sam Eyde på laget. Da økonomien skrantet utover på 1920-tallet kom Canadiske Falconbridge på banen, og sørget for solid drift ved det som skulle bli Kristiansands største industribedrift. Det sveitsisk-britiske globale gruveselskapet Xstrata overtok i 2006.

Slik ble falconbridge presentert i "Det norske næringsliv Vest-Agder" i 1953:

"Det første nikkelraffineri i Kristiansand ble opprinnelig bygget i 1910 og var da basert på tilførsel av råmaterialer fra norske gruver. I 1929 ble raffineriet kjøpt av Falconbridge Nickel Mines Ltd i Canada, og det norske datterselskap ble registrert under firmanavnet Falconbridge Nikkelverk A/S.

Falconbridge Nikkelverk var opprinnelig basert på å raffinere ca 1800 tonn nikkel fra canadisk matte samtidig som man skulle raffinere 700 tonn fra de norske nikkelgruver som den gang ennå var i drift og som eides av Raffineringsverket A/S. I løpet av 1930-årene ble produksjonen utvidet og alle de nødvenige råmaterialer for den økete produksjonen kom fra Canada. I 1939 var produksjonen kommet opp i ca. 9000 tonn nikkel og 4500 tonn kobber pr år.

Under 2. verdenskrig var det praktisk talt ingen drift ved verket, men etter krigen ble driften gjenopptatt, og etter at de norske gruvene var uttømt og nedlagt drives verket utelukkende med canadisk råmaterialer. Det er fortetatt nye utvidelser. Verkets kapasitet er på 13.500 tonn nikkel og 7-8000 tonn kobber pr år. Hertil kommer så en viss produksjon av forskjellige edle metaller samt noen tusen tonn svoveldioksyd.

Ved verket beskjeftiges ca 1000 arbeidere og funksjonærer og verket har en kontrakt om fast årskraft på 15000 kW og en spillkraft på 3500 kW. Firmaet går nå til ytterligere utvidelser som skal være ferdig om ca ett og ett halvt år. Kapasiteten da vil ligge på ca 15800 tonn nikkel om året. Samtidig regner en med større produksjon av kobber da malmen fra Canada ventes å inneholde en større kobbergehalt.

Direksjonen består i 1952 av Mr. H. J. Fraser, Anton Grønningsæter, Ingvald Grønningsæter, Einar Rasmussen og S. B. Steen, som er formann i styret og samtidig administrerende direktør i selskapet."

Falconbridge eies i dag av Xstrata...