Erik Ruuds mek. Verksted

Firmaet ble grunnlagt i 1898 av smedmester Erik Ruud i lokaler i Klingeberggaten (Vika). I 1917 flyttet firmaet inn i egne lokaler, en stor moderne verkstedbygning på Grefsen. Verkstedlokalene var på 6000 kvm. og tomten på ca. 22 mål. Firmaet var et av landets største bro- og jernkonstruksjonsverksteder. I perioden fra 1924 til 1934 byde det over 57% av landets jernbane- og veibroer. Dessuten leverte det en rekke store jernkonstruksjonsbygg i inn- og utland. Firmaet produserte også større og mindre takanlegg, turbinrør, platearbeider, maskinarbeider og jernarbeider, så som rekkverk, dører og vinduer.

ruud (Ingressbilde)

Verkstedet fotografert av Wilhelm Råger i 1965. Foto: Oslo Museum/www.oslobilder.no

Fabrikken fotografert av Widerøes Flyveselskap omkring 1950. Foto: Oslo Byarkiv/www.oslobilder.noFabrikken fotografert av Widerøes Flyveselskap omkring 1950. Foto: Oslo Byarkiv/www.oslobilder.no

Grunnlagt: 1898

Adresse: Grefsen

Kilde: Oslo Adressebok 1955/Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957