Den Norske Slipeskivefabrik A/S

Like mellom den travle rundkjøringen ved Nydalen og kulverten til T-baneringen, mellom BI og Storosenteret, ligger et lavt industribygg i rød tegl. Her lå Slipeskivefabrikken som produserte slipemidler for industrien og håndverk til den ble kjøpt av en konkurrent i Fet og flyttet i 1986.

Den Norske Slipeskivefabrik i Oslo var kjent for produkter av høy kvalitet, som førte til et stort salg innenlands, og også til en betydelig eksport til både europeiske og oversjøiske land. Alex Madsen ble eneeier og direktør i 1929. Fabrikken utvidet 1937.

Foss Slipeskivefabrikk i Fet startet i 1898. Også denne fabrikken vokste på slipeprodukter, særlig rettet mot sagbruksindustrien. Brødrene Foss som startet denne fabrikken startet også Fet Jernvarefabrikk Råmyra i Gansdalen i 1911. Denne flyttet i 1917 til Grorud og ble reetablert i samarbeid med Ragnvald Bratz som Grorud Jernvarefabrikk.

Foss slipeskivefabrikk flyttet da til de ledige lokalene på Råmyra. Med videre ekspansjon her, og større lokaler og kapasitet, fikk Foss muskler til å kjøpe konkurrenten i Oslo. I 1986 ble oslobedriften kjøpt og produksjonen flyttet til Fet.

En medvirkende faktor var nok også at det ble gitt tilskudd på kr. 50 000 for å reetablere Oslobedriften på Fet. Akershus Fylkeskommunes næringsfond ga også Foss lån på kr. 1,2 mill for oppkjøpet. Slik sett er dette nok et eksempel på industripolitikk som virket til å flytte bedrifter fra Oslo til distriktskommuner.

Grunnlagt: 1916

Avviklet: 1986

Antall ansatte: 50 (1938)

Adresse: Sandakervn 109/111

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958, Aftenposten 1986