Standard - Den Norske Skofabrik A/S

Firmaet produserte skotøy under merkenavnet "Standard". Firmaet produserte for hjemmemarkedet, men drev også noe eksport til USA og Canada av skistøvler. Mot slutten av 1930-årene produserte firmaet rundt 8000 par sko i uken og var Norges største skofabrikk

Standard - Den Norske Skofabrikk (Ingressbilde)

Fabrikklokalene i Alnagtt. i 1949

Foto: NTM 2001/2-95<br>Foto: NTM 2001/2-95
Produserte alle sorter sko og støvler, både rand-, welt og beksømsydd skotøy. Fra 1897-1947 prod ca 12,5 mill. par sko.

Filmklipp fra Standard på NRK:

Skofarbikken i Alnagt 11Foto: Skappel / Widerøe / Oslo byarkiv<br>Foto: Skappel / Widerøe / Oslo byarkiv
Skofarbikken i Alnagt 11
Midt på 1950-tallet fikk fabrikken problemer med økonomien. I 1958 stanset driften, men lånegarantier fra Oslo kommune og Tiltaksfondet i Kommunaldepartementet på til sammen 900 000 kroner skulle sikre at driften kunne komme i gang igjen i 1959. En amerikansk ekspert ble hyret inn for å gjennomgå fabrikken, og kunne ifølge disponent Nergård rapportere at fabrikken var i topp stand og velegnet for moderne for rasjonell skoproduksjon.

Det lyktes likevel ikke å få i gang produksjonen, og fabrikken ble lagt ned. Et rettslig etterspill kom i 1961 ved at kreditorene forlangte akkorden opphevet og lånene tilbakebetalt.

Salgsprospekt for leilighet i Skofabrikken borettslagSalgsprospekt for leilighet i Skofabrikken borettslagBygningenene ble leid ut til diverse småindustri og håndverk og lager til det i 2005 ble bygd om til boliger av Borettslaget Den Norske Skofabrikk som en del av utviklingen av boligområdet Baglerbyen i Gamlebyen.

 

Tekst: Dag Andreassen, Norsk Teknisk Museum

 

 

Grunnlagt: 1897

Avviklet: 1958

Antall ansatte: 400 (1938)

Adresse: Alnagt 11

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958 / aftenposten arkiv