Christiania Aktieølbryggeri

Oslo Fengsel avd. B kalles fortsatt på folkemunne for "Bayer'n". Det er fordi deler av bygningsmassen tilhørte et av Oslos største bryggerier som bl.a. hadde Bayerøl som spesialitet. Christiania Aktiebryggeri ble startet i 1872, skiftet navn til Aktiebryggeriet i Oslo i 1925 etter å ha kjøpt to konkurrerende bryggerier før de selv ble kjøpt opp av Ringnes og lagt ned i 1931.

aktiebryggeriet (Ingressbilde)

Christiabnia Aktiebryggeri, trolig fotografert ca. 1913

Den industrielle ølbryggingen hadde vært en av de store vekstnæringene i Christiania fra 1850-årene. I 1872 ble det innbudt til etableringen av et stort aksjeselskap som skulle starte et stort og moderne bryggeri. Startkapitalen som ble reist var på hele 150 000 specidaler, eller 600 000 kroner - tilsvarende over 35 millioner kroner i dagens verdi. Dette viser forventningene til god avkastning på aksjeinnskudd i akkurat denne næringen.

" rel="image">Fra brygghuset i Christiania Aktiebryggeri med de to ">Foto: Anders Beer Wilse
Fra brygghuset i Christiania Aktiebryggeri med de to "pragteksemplarer av granitsøiler"
Aktiebryggeriet ble planlagt av den tyske bryggerieksperten ingeniør A. Eieckel i Chemnitz, og konstruert og bygd fra første stund som et stort, moderne og hensiktsmessig bryggeri med stor bygningsmasse tilpasset alle nødvendige prosesser. Anlegget ble videre bygd ut og modernisert slik at det i 1913 var på over 30 000 kvadratmeter.

Anlegget var organisert i fløyer som hang sammen som leddene i bryggeriprosessen: Fra malteriet på fem etasjer med hvelvede kjellerlagre, til brygghuset i midtbygningene mot Åkebergveien "med to pragteksemplarer av granitsøyler som bærer seks smukke böhmiske kuppelhvælv, hvis høide fra granitgulvet er ikke mindre end til meter", fra brygghus til gjærhus, fra gjærhus til lager, som pr. 1913 kunne lagre over 2 millioner liter, og fra lager til pasteuriseringsanlegg og tapperi. I tillegg var det et eget maskinhus med dampmaskiner og senere elektriske motorer.

Aktiebryggeriet hadde også mineralvannsproduksjon, og i 1923 kjøpte selskapet mineralvannfabrikken Fortuna & Central. 1920-årene var preget av omstningssvikt og stor konkurranse mellom de fire gjenværende bryggeriene i Oslo. I 1930 ble de fire enige om å avløse priskrig og kundekapring med prissamarbeid og kvotefordeling. Oslo ble delt opp i "Øl-soner" som preger merkevalg for mange den dag i dag. 

Som en del av avtalen ble det bestemt at Aktiebryggeriet skulle legegs ned, og kundene og produksjonsvolumet fordeles på de tre gjenværende Ringnes, Schous og Frydenlund. Bryggeriet i Åkebergveien ble nedlagt, og i 1934 tatt i bruk som ny avdeling for det gamle Botsfengselet i Oslo - "Botsen". Den nye avdelingen fikk raskt navnet "Bayer'n".

 Av Dag Andreassen, Norsk Teknisk Museum 2011

Grunnlagt: 1872

Avviklet: 1931

Adresse: Åkebergveien 11 (Var Åkebergveien 1 i 1913)

Kilde: Kristiania Nærings- og forretningsliv. | wikipedia | Til Glede - Ringnes gjennom 125 år, Scous Brygegri 150 år 1821-1971