Carl F. Johannessen AS, Tobakksfabrikk

Sigar- sigarett og tobakksfabrikk med produksjonslokaler på Vaterland, senere fusjonert med Glotts tobakksfabrikk før disse ble fusjonert med Langaard i 1950-årene og samlet på Bislett.

Karl 12. gate / Persgangen (Ingressbilde)

Kar 12. gate 4-6 fotografert i 1961, før bygningene ble revet.

Adresse: Carl 12tes gate 4-6 /