Brødrene London

Firmaet ble startet under navnet Avfallcentralen med innehaverne Ben, Charles og Nat London. Firmaet kjøpte tekstil- og metallavfall, skrapjern og papiravfall fra industrien og andre forretninger i bransjen. Dette ble sortert i et utall av kvaliteter, eksportert eller solgt innenlands til tekstil- og metallindustrien.

BL1 (Ingressbilde)

Firmaets logo

Den viktigste varegruppen var testilavfall som ble sortert i flere hundre kvaliteter og farger.

Firmaet eksisterer fortsatt og har siden 1977 drevet som offentlig godkjent bilopphuggeri.

Grunnlagt: 1938

Antall ansatte: 100 (1957)

Adresse: Store Ringvei

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957