Brenco Teknisk Kjemisk

Adresse: Holsts gt 2

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958