A/S C. Beyer-Olsen

Spesialforretning og produsent av maling og lakk, særlig for bil- metall og møbelindustrien. Hovedkontor i Prinsensgate frem til nytt kontor- og lagerbygg ble bygd i Persveien 32 i 1964, og fabrikk bygd på Mysen, muligens i forbindelse med den nye Trollull-fabrikken som ble bygd på Mysen samtidig, eid av samme familie.

Persveien 32 (Ingressbilde)

Kontor og lager for C. Beyer-Olsen, oppført i 1964

Innehaver av selskapet var i 1964 Arthur Beyer-Olsen (f. 1905 i Bergen ), handelsutdannet i Tyskland, ansatt i Bergensfirmaet C. Beyer-Olsen (Startet av faren Carl Beyer-Olsen?) i 1928, leder av firma med samme navn etablert i Oslo i 1929. Var med å starte National Metallullfabrikk A/S i Mysen i 1933, sammen med broren Carl Beyer-Olsen jr. - den senere kalte Trollull-fabrikken.

Kontor- og lagerbygg oppført for maling- og lakkfirma C Beyer-Olsen ca. 1964. Foto 2018Foto: Dag Andreassen<br>Foto: Dag Andreassen
Kontor- og lagerbygg oppført for maling- og lakkfirma C Beyer-Olsen ca. 1964. Foto 2018

Grunnlagt: 1929

Adresse: Persveien 32

Kilde: 1964 | tittel = Illustrert norsk næringsleksikon | utgivelsessted = Oslo | forlag = Næringsforl. | url = http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030906010 | side = }}