Axel Jensen Pølsefabrikk

Pølsemaker Axel Jensen overtok i 1924 et stort fabrikkanlegg i Fredensborgveien, tidligere Fotruna & Centrals bryggeri. Med det etablerte han det som ble en av landets største kjøttvare- og hermetikkfabrikker. Pølsefabrikken ble et begrep i Oslo inntil den ble lagt ned i 1971.

Kjøttforretningen i TorggataFoto: Oslo Museum<br>Foto: Oslo Museum
Kjøttforretningen i Torggata
Axel Jensen startet kjøttforretning i Pilestredet i 1893. Siden flyttet hovedforretningen til Youngstoret, i Torggata. Steget over i industri kom etter at han overtok bryggerianlegget etter Fortuna & Central i 1924 på Fredensborg.

Anlegget på 12000 kvadratmeter ble modernisert med kjøle- og fryseanlegg, hermetikkfabrikk og ferskvarelager.

Den moderen hermetikkfabrikken kunne i 1928 reklamere med moderne hermetikkprodukter som kjøttboller, pølser, selskapsboller, skinke i boks, lungemos, leverpostei m.m., produsert med "de nyeste mest praktiske maskine" i den moderne innredning hvor det var "tatt hensyn til vår tids strenge sanitære krav".

Forfatteren Axel Jensen (1932-2003) ga i 1978 ut romanen Junior som omhandlet hans eget brudd med forventningene om å overta familiebedriften som hans farfar med samme navn hadde startet, og hans far Finn Reidar Jensen (1901-1969) hadde utviklet til den store pølsefabrikken i Oslo. Her skriver han bl.a. " Han var sønn av en slakterkniv. Familiens håp. Faren ønsket at gutten skulle vie seg kjøttet for evig tid. Men han ville heller ri på pennen sin."

Ferske kjøttvarer og hermetikk fra hermetikkfabrikken. Axel Jensens hovedutsalg i Torggata, i 1959Foto: Leif Ørnelund, Oslo Museum<br>Foto: Leif Ørnelund, Oslo Museum
Ferske kjøttvarer og hermetikk fra hermetikkfabrikken. Axel Jensens hovedutsalg i Torggata, i 1959
Dermed var det ingen ny generasjon til å overta fabrikken etter at Finn Reidar Jensen døde i 1969. Det ble søkt etter nye eiere til fabrikken som kunne skyte inn nødvendig kapital i å oppruste fabrikken i Fredensborgsveien, som ikke lenger var så topp moderne som den hadde vært i 1928.

Det var imidlertid ingen som ønsket å satse på videre drift. Næringsmiddelindustrien generelt og hermetikkindustrien spesielt var udner press og omstilling på denne tiden, med færre og støre aktører som Stabburet som en stadig mer dominerende kraft. Fabrikken på Fredensborg ble derfor lagt ned i mai 1971. 80 ansatte mistet jobben.

Anlegget ble gjenbrukt til ulike formål, bl.a. var det i mange år lokaler for Westerdals reklameskole. Oslos første indiske restaurant, Maharaja, åpnet her i 1982.

Tekst: Dag Andreassen, Norsk Teknisk Museum

Grunnlagt: 1893

Avviklet: 1971

Adresse: Fredensborgveien 24

Kilde: Aftenposten arkiv, lokalhistoriewiki