Avfallcentralen

Firmaet ble etablert i 1938 av brødrene London for innkjøp og sortering av tekstil- og metallavfall og bearbeiding av tekstilavfall ved egen shoddyfabrikk.

Innkjøp, sortering og bearbeiding av tekstilavfall ved egen shoddyfabrikk.

Grunnlagt: 1938

Antall ansatte: 60 (1957)

Adresse: Haslevn. 11/13

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957