Andfossen Bruk A/S

Andfossen Bruk startet opp på Hadeland, satset stort i Oslo og ble siden en del av Petersons papp og emballasje-konsern med hovedsete i Moss. Bedriften på Sandaker var en spesialfabrikk for bølgepappemballasje.

andfossen (Ingressbilde)

Andfossen Bruk i 1949. Bilde tatt mot nord/;st, Akersevla i forgrunn, Foto: Oslo Byarkiv

Originaleske for Tandberg fjernsyn modell 1, ca 1958-60Foto: Norsk Teknisk Museum NTM 25129<br>Foto: Norsk Teknisk Museum NTM 25129
Originaleske for Tandberg fjernsyn modell 1, ca 1958-60
Pappesker og annen emballasje er et industriprodukt som får liten plass i industrihistorien! Dette til tross for at det særlig etter 1930-årene ble stor bevissthet rundt utforming, funksjonalitet og design for et industriprodukts emballasje. Likevel har det meste av emballasjen blitt kastet, naturligvis. Desto større er begeistringen for de bevarte eksemplarene av kvalitetspappkasser med Tandberg eller Radionette på!

Kristian Bjørklund arbeidet ved Andfossen bruk på Mjønvald på Jaren, og ble med bedriften da den flyttet til Oslo på midten av 1930-tallet.Foto: Hadeland Folkemuseum<br>Foto: Hadeland Folkemuseum
Kristian Bjørklund arbeidet ved Andfossen bruk på Mjønvald på Jaren, og ble med bedriften da den flyttet til Oslo på midten av 1930-tallet.
Bruket lå inntil 1936 på Jaren, Hadeland, og flyttet dette år til Sandakervn. 110. Fabrikken på Sandaker var stor og moderne, hadde eget trykkeri for tofarget mønstertrypp på papp, samt flere spesialmaskiner for reklametrykk på selve emballasjen. Den ble utvidet flere ganger.

Rundt 1970 fusjonerte Andfossen med konkurrenten på Helsfyr - Norsk Kraftpapp-emballagefabrikk fra 1931. Andfossen Kraftpapp ble så kjøpt opp av Peterson-gruppen i Moss i 1975, og produksjonen i Oslo lagt ned rundt 1985.

Fernandas Hage

Slik selges Akserselva i 2011: Grønn oase med strandtomt velegnet for travle bymennesker.Foto: www.fernandashage.no<br>Foto: www.fernandashage.no
Slik selges Akserselva i 2011: Grønn oase med strandtomt velegnet for travle bymennesker.
I tråd med den generelle utviklingen i denne tidligere industrialiserte delen av Oslo langs Akerselva ble det gamle farbikkområdet til Andfossen fra 2011 bygd om til boligkomplekset Fernandas Hage. Nærheten til elva og miljøparkens bestemmelser om vernet grøntbelte langs elva ble trukket frem i salgsprospektene.

Grunnlagt: 1919

Antall ansatte: 58 (1938)

Adresse: Sandakerveien 110. Adressen skiftet navn til Fernanda Nissens Gate 1 i 2003

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957 | Aftenposten 15.10.1986 - Side: 24