Sandefjord Skofabrikk

Sandefjord Skofabrikk (Ingressbilde)

Annonse for barnestøvel

Sandefjords Skofabrik ble stiftet av Anders B. Hasle i 1907. Fra en beskjeden start hadde den i 1914 arbeidet seg opp til å være en landskjent bedrift med en arbeidsstokk på omtrent seksti kvinner og menn. Skofabrikken eksisterer fortsatt som salgsorganisasjon, men uten egen produksjon.

Da elektrisitet var tilgjengelig for næringsliv i Sandefjord i 1907 ble skofabrikken etablert. Maskiner for 15000 kroner ble kjøpt inn for å sette i gang drift. 

Fabrikken leverte blant annet støvler til den sterkt ekspanderende hvalfangsten i Sydishavet. Alle selskapene sto på kundelista. Under krigen ble det igangsatt en storstilt reparasjonsvirksomhet ved siden av bedriftens fabrikat "National" skotøy. 

Produksjon og administrasjon ble etter krigen flyttet til nyoppføret bygninger på den gamle Tempobanen (fotballaget Tempo´s hjemmebane). De første tegningene forelå alt i 1946. 

I mange år var skofabrikkken en av de viktigste "kvinnearbeidsplassene" i Sandefjord. I 1935 hadde bedriften mer enn hundre ansatte. 

Innenfor bransjen var skofabrikkeen i Sandefjord blant de ledende i Norge. På slutten av 1960-tallet produserte fabrikken omtrent 400 000 par med sko i året.

Det var riktignok bare skotøy for menn, gutter og jenter- "De skiftende moter i damesko vil ikke bedriften ha noe med." 

I 2000 flyttet produksjonen til nye lokaler på Pindsle. Dette skjedde selv om nesten alle virksomheter innenfor skoproduksjon i Norge hadde innstilt produksjonen. Konkurransen fra andre land med lavere kostnader var for sterk. Allerede sommeren 2001 innstilte Sandefjord Skofabrikk sin produksjon.

I dag er Sandefjord Skofabrikk kun et salgsapparat. Produksjonsutstyret ble solgt til Klaveness skofabrikk.

Arkiv etter Sandefjord Skofabrik AS

Arkivet etter Sandefjord Skofabrik AS oppbevares i Vestfoldarkivet, og utgjør til sammen 20 hyllemeter. 2/3 av materialet er ferdig systematisert og katalogisert. Arkivet består blant annet av styreprotokoller og styresaker, saksarkiv, dokumentasjon vedrørende produksjon, deriblant arbeidstidsstudier og bemanningsstudier. Videre finnes dokumentasjon omkring personalforvaltning, regnskap, brosjyremateriell og en rekke fotografier.

For mer informasjon, se www.arkivportalen.no  

 

Grunnlagt: 1907

Avviklet: 2001

Adresse: Kongens Gate 2a / Pindsleveien 8B, 3221 Sandefjord (2011)

Kilde: Olstad. Sandefjords historie, 1997 Sandefjord kommune