Forskning: Det fleksible arbeidsliv

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek har siden 1987 gitt ut årboka Arbeiderhistorie. Arbeiderhistorie er en rikt illustrert årbok som presenterer artikler og dokumentasjon om arbeiderbevegelsens og arbeiderklassens historie. Artiklene samles gjerne om temaer. I 2015-utgaven har et forskningsprosjekt i Museumsnettverket for arbeiderkultur og arbeidsliv gitt temaet: Det fleksible arbeidsliv. Alle artiklene er tilgjengelig på nett.

"Fleksibilitet" har de siste 20 årene nærmest framstått som et mantra i arbeidslivsforskningen både her i landet og internasjonalt. Det "nye fleksible arbeidslivet" blir stilt opp mot "et gammelt, stabilt arbeidsliv" – i noen tilfeller er også "stabilt" gjort synonymt med "rigid".

Ti nye studier av ulike bransjer og arbeidsplasser i den nære og fjerne historien viser at dette er feil. Det har alltid vært fleksibilitet i arbeidslivet, og arbeiderne og tilsatte har alltid vært fleksible.

Årboka legger fram resultatene fra forskningsprosjektet "Det fleksible arbeidsliv" som er initiert av Nettverk for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie. Forskningsprosjektet har fått støtte av Norsk Kulturråd og LO. 

Les Arbeiderhistorie 2015 i PDF-format her:

 

Innhold:

Arbeiderhistorie 2015. Tema: Det fleksible arbeidsliv

Egil J. Skorstad Fleksibilitet i arbeidslivet 

Peter Forràs Arbeidet møter vitenskapen
Om angloamerikansk taylorisme.og europeisk arbeidsvitenskap i Norge i mellomkrigstiden 

Tor Are Johansen Forsøk, forskning og fleksibilitet
Strategier mot ensformig industriarbeid 1962 – 1977 

Kjell Roger Eikeset Et fleksibelt sagbruk?  

Arnfinn Malme Solidaritet, profitt og fleksibilitet
Oppsigelser og arbeidsdeling på Langøya vinteren 1920 – 1921
 

Bjørg Holsvik Den fleksible operatør
Omstilling, opplæring og fleksibilitet ved Peterson Moss 1990 – 2006
 

Kari Amundsen Samlebåndsproduksjon og fleksibilitet
En studie fra Sætre Kjeks AS
 

Ann Kristin Ramstrøm Mellom synåla og akkorden
Om sydamene på Salhus Tricotagefabrik
 

Torunn Kojan Bøe Internasjonal arbeidsdeling i norsk tekstilindustri
- i lys av Safa Samnanger og Dale of Norway
 

Trude Meland Kontinuerlig forbedring
Kulturendring i Amoco Norway 1987 – 1994
 

Katja Nicolaysen Det fleksible museet  

Ingar Kaldal Etterord