Forsiden

Vøyen - Akerselvavandring hovedsone 6

Vøyen - Akerselvavandring hovedsone 6

De mektige Vøyenfallene er for mange selve symbolet på Akerselvas industrihistorie. Her ligger industriminnene tett, og Oskar Braathens litterære univers er utgangspunkt for både skulpturer og kulturtilbud. Her er også det nye Arbeidemuseet på plass fra sommeren 2013.

Neste hovedsoner: Myren | Øvre Foss | Akerselva Digital: Alle soner, oversikt

Vøyenfallene fører Akerselva 20 meter ned fra Myren gjennom flere fall med navn som Hjulafossen, Nedre Vøyen, Våghalsen og Labakken. Her var det tidlig sager og møller, og her kom de første industribygg på 1700-tallet. Hjulafossen og Vøyen ga navn til de største tekstilfabrikkene som ble bygd her i 1846 og 1855.