Akerselva Digitalt - en vandringsguide

Arbeidermuseet i Sagveien 28

Arbeidermuseet i Sagveien 28

Apotekergården i Sagveien, rett ved Hjula og Graah

Sommeren 2013 åpnet det nye Arbeidermuseet midt i hjertet av Akerselva, ved Beierbrua og bak Hjula og Graah. Sagene Apothek ble oppført i 1870 av apoteker Lindgaard som et lite bypalé her i fabrikk- og arbeiderstrøket. Det fantes både brann- og politistasjon, øl- og vedutsalg, samt flere fedevare- og kolonialvarehandlere i området men et apotek manglet. Huset ble innredet med apoteket i første etasje og en romslig leilighet for apotekerfamilien i annen etasje. I 1875 bodde, foruten familien på seks, en disippel, en farmasøyt, to tjenestepiker og en tjenestedreng også her. Apoteket ble drevet fram til 1905.

Fra 1924 til 1940 holdt Nanna Storjohanns Minde til her, et herberge for arbeidssøkende hjemløse kvinner. I lokalene fantes også avholdskafé. Drukkenskap var nemlig en lei uvane blant mange arbeidsfolk, ettersom brennevin stort sett var billigere enn melk! Hva rommer bygningen i dag? Sommeren 2013 åpnet Oslo Museums nye avdeling OM; Arbeidermuseet her midt i hjertet av industrimiljøet ved Akerselva. Museet holder åpent i helger eller etter gruppeavtale. Her er det industrihistoriske utstillinger, og det gamle apoteket blir et samlingspunkt for vandringer langs elva.