Forsiden

Myren - Akerselvavandring, hovedsone 5

Myren - Akerselvavandring, hovedsone 5

Myraløkka mellom Sagene og Torshov var dominert av Myrens Mekaniske Verksted frem til 1988. Landskapet er formet av tidligere tiders produksjon av murstein i teglverkene som brukte den fine leirjorda her i produksjonen.

Neste hovedsoner:  Lilleborg (Myren) Vøyen | Akerselva Digital: Alle soner, oversikt

Ved dette flate partiet av Akerselva mellom de store Bjølsen- og Vøyenfossene var det navnet til tross ikke sagbruk naturen la best til rette for. Navnet Sagene har da også kommet senere, og knytter seg mest til sagene som lå ved Vøyenfossen på nedsiden i elva og Bjølsenfossen på oversiden av elva.