Forsiden

Historisk vandring i Nydalen

Historisk vandring i Nydalen

I det som til 1989 var utilgjengelig tungindustriområde er det i dag turveier langs elva, T-banestasjon, bussforbindelser og parkeringshus. Med utgangspunkt i Gullhaug Bru foreslår vi her en rute for å utforske Nydalens historie.

I Nydalen bor det i dag ca. 4000 mennesker og over 20 000 mennesker jobber, går på skole eller studerer her. Tidligere var dette et av byens største industriområder, med Christiania Spigerverk og tekstilfabrikken Nydalens Compagnie som de to dominerende virksomhetene. Nydalen er vel verdt en historisk vandring.