Akerselva Digitalt - en vandringsguide

Arbeiderboliger i Nydalen

Arbeiderboliger i Nydalen

Arbeiderboliger i Nydalen

Nydalen Compagnie og Christiania Spigerverk skapte stor befolkningsvekst i Nydalen. Lange arbeidsdager og vanskelig transport gjorde det nødvendig å bo nær arbeidsplassen. Det ble bygd lave trehus øverst i Sandakerveien og Gjerdrums vei, og i Maridalsveien. De som fikk bygd hus hadde lett for å skaffe seg losjerende. Fabrikkene selv bygde hus rundt fabrikken der arbeiderne kunen få losji. Rundt fabrikkene ble det skapt et lokalsamfunn med tette bånd mellom de 2000 menneskene som bodde og jobbet i Nydalen.

Øverst i Sandakerveien og i Gjerdrumsvei ligger fortsatt flere typiske arbeiderboliger fra Nydalen. Huset i Gjerdrumsvei nr. 3 ble bygget i 1870-årene.

Foto: Norsk Teknisk Museum<br>Foto: Norsk Teknisk Museum
I Nydalen var det et tett miljø med unger i gatene, skoler og fritidssysler for arbeiderne. I 1858 ble Nydalens sangforening stiftet og etter hvert ble det dannet hornorkester, skytterlag og skiforening.  Det ble bygget bedehus og i 1912 kom et kommunalt bad med dusjer og badstue.

Foto: Norsk Teknisk Museum<br>Foto: Norsk Teknisk Museum
Nydalen fikk også etter hvert flere butikker, eget bakeri, kiosk og gartneri.  På lønningsdager var det ofte folk som solgte saker og ting og kanskje litt ekstra godt å spise ved fabrikken.

Industribedriftene så på boligbygging som en viktig oppgave til langt ut på 1960-tallet. I tillegg til lønn og sosiale goder var tilbud om boliger et viktig redskap for å sikre stabil arbeidskraft. Det er ikke bare de enkle boligene som ble reist rundt verkene på 1800-tallet som forteller om arbeiderboliger.  Spigerverket bidro til oppføring av store leiegårder på Bjølsen for sine ansatte på 1920-tallet, og hjalp ansatte å organisere og skaffe seg innskudd i borettslag på Brekke på 1950-tallet.