Forsiden

Nydalen - Akerselvavandring, hovedsone 2

Nydalen - Akerselvavandring, hovedsone 2

Akerselvavandringens sone i Nydalen er en av de tetteste og mest varierte delene av vandringen langs elva. Her er bygningene etter de store tekstilfabrikkene, tungindustrien, arbeiderboliger og vi kan se en stor omdanning av industriområder til ny bydel siden Spigerverket ble lagt ned i 1989.

Neste hovedsoner: Kjelsås (Nydalen) Bjølsen | Akerselva Digital: Alle soner, oversikt


Langs dette stykket av Akerselva kan vi se store og typiske  forandringer av byens industriområder fra industrialisering til avindustrialisering. Etter 1850 ble hele dalen dekket av fabrikkbygninger med tusenvis av arbeidere i Nydalens Compagnie og Christiania Spigerverk. Etter drøyt 100 år ble Nydalen gradvis tatt i bruk til nye behov i byen. Noe er bevart, men dagens Nydalsbyen er først og fremst preget av nybygg og ny bruk.