Forsiden

Kjelsås - Akerselvavandring hovedsone 1

Kjelsås - Akerselvavandring hovedsone 1

En kulturminnetur langs Akerselva kan starte eller ende ved Teknisk museum på Kjelsås. På museet kan du se utstillinger og gjenstander fra industrihistorien, og i landkapet rundt finnes industrielle kulturminner fra flere epoker og industrigrener.

Neste hovedsone: Nydalen | Akerselva Digital: Alle soner, oversikt

Akerselvas ferd starter ved Maridalsoset. Ved Brekkedammen var det sagbruk og møller i mange hundre år. Rundt 1850 kom også verkstedindustri til Kjelsås med Kjelsås Brug. Hundre år senere fant moderne industri som Tandberg veien til ledige industritomter på Brekke. Norsk Teknisk Museum flyttet hit i 1986.