Forsiden

Fjerdingen - Akerselvavandring hovedsone 10

Fjerdingen - Akerselvavandring hovedsone 10

Mellom Ankertorget og Hausmanns bru finner vi det som tidligere var kjent som Fjerdingen. Nå betrakes det vanligvis som øvre del av Vaterland, men vi holder oss på Fjerdingen og inkluderer også en nedre del av Grünerløkka - strengt tatt på "feil" side av elva...

Neste hovedsoner:  Elvebakken (Fjerdingen) Vaterland | Akerselva Digital: Alle soner, oversikt 

Fjerdingen utgjorde i likhet med Vaterland lenger nede, en forstad til Christiania. Elva og Nybrua var også grense mellom Christiania og Aker kommune til 1859. Aker ble innlemmet i Oslo i 1948, men hadde hatt sitt rådhus og kommunekontorer i Oslo, her ved Akerselva.