Akerselva Digitalt - en vandringsguide

Øvre Foss - gårdsbruk, sagbruk, seilduk - og transformasjon

Bilder (1)

  • Nedenfor Sannerbrua sett mot vest, der Akerselvens Maskinverksted holdt til

Lyd (2)

  • Gårdsbruk, sagbruk, seilduk - og transformasjon

  • Gårdsbruk, sagbruk, seilduk - utdypende