Akerselva Digitalt - en vandringsguide

Glads Mølle - et av Norges eldste bevarte industribygg

Bilder (1)

  • Glads Mølle sett fra vestre bredd over elva mot øst

Lyd (3)

  • Akerselva Fanfare

  • Glads Mølle

  • Glads mølle - om førindustriell papirproduksjon