Indigoturen fra Vulkan til DogA

Indigo

Bilder (4)

 • Indigo 1973

  1973, Foto: Svendsen, Stein R. NTM

 • Indigo

  Ca. 1958, Foto: Gladtvet, Ottar, Oslo Museum

 • indigo

  Indigo bygget i 1898, Oslo byarkiv

 • kart

  Kartutsnitt av Indigo 1900

Lyd (1)

 • Indigo