Indigoturen fra Vulkan til DogA

Fabrikkportenes bydel

Fabrikkportenes bydel

ntm (Ingressbilde)

Christiania Seilduksfabrikk

Fabrikkene lå tett langs Akerselva. Fabrikkportene var grensen mellom livet i fabrikkene og livet utenfor. Tidlig, tidlig om morgenen gikk en strøm av arbeidere inn alle portene. 12 timer senere gikk strømmen ut. Mange var kvinner. “Det er stilt i fabrikarbeidernes bydel om dagen”, skrev Oskar Braaten. Inne i fabrikkene, bak portene, var det maskinstøy, tekstilstøv, fuktighet og ekstrem varme eller kulde. “Det er jenter fra 15 til 70 år. De eldste er tidligst ute, de kommer bestandig med niste under armen. De yngste kommer sist, øre av søvn, grå av tretthet (...) foran en arbeidsdag som varer til seks om kvelden.”

Dette skrev Oskar Braaten. Han skildrer livet i fabrikkarbeidernes bydel i sin artikkel Akerselva.:

“Det er stilt i fabrikarbeidernes bydel om dagen. Nogen barn leker i gaardsrum og i gatens rendestener, en melkevogn stanser utenfor melkebutikken, eller en ølvogn fra bryggeriet. Men ellers er gatene fredelige og tomme. Bare ved morgen og ved middag og ved kveld fylles de.  Av folk som flyr. Enten mot fabrikportene. Eller hjem til det fattige bordet.

Fabrikarbeidersken maa gaa fra sine barn hver morgen før klokken seks. Barnene sover. Moren skjærer brød til dem, har fløte i koppen til dem, legger et par pinder i komfyren,  saa kaffikjelen kan holde sig varm en stund utover.  Hun breder over dem når hun gaar, hun kysser dem. Saa forlater hun dem. For mange timer. Men naar hun staar nede ved sin spindestol eller sin væv og lar tankerne gaa — da er det stuen eller kammerset hun atter ser foran sig. Vaakner ungene tidsnok til skolen? Passer de paa aa faa sig litt mat? Ser de over leksene sine? Vasker de sig saa de ser ut som folk? — Og de som endnu ikke har begynt på skolen, passer de sig for varmen? Eller for vognene paa gaten? Eller for elven? Aa, Gud give at klokka snart var ett, saa jeg kunde flye hjem og se til dom ei lita stønn!

Dag efter dag gaar slik. I evig ængstelse, i evig uro. En uro som ikke gir sig før moren kan lægge sig med barnene om kvelden og holde armene beskyttende over dem en kort, fattig nat. Men angsten er ofte unødig. Barnene lærer tidlig aa ta sig i vare. De vet at de er overlatt til sig selv, at de bare har sig selv aa stole paa. Fabrikarbeidernes barn blir tidlig voksne.Ved arbeidsdagens slutt strømmet fabrikkarbeiderne ut portene. Ved porten sto eggselgere, epleselgere og vaffelselgere. — A, kjøp noe da! tagg de. Helst om fredagene gikk salget livlig, når ukelønnen var utbetalt og mynten lå øverst i lommen.”

Se filmeklipp fra Lørdagskveld! Lørdagskveld! (fra Ungen) av Oskar Braaten