Forsiden

Nedre Foss - Akerselvavandring hovedsone 8

Nedre Foss - Akerselvavandring hovedsone 8

I dette området ved Akerselva ligger elvas eldste vadested og nederste foss. Grünerløkka i øst bindes sammen med vest i den nyutviklede bydelen på den gamle industritomten Vulkan.

Neste hovedsoner:  Øvre Foss (Nedre Foss / Vulkan) Elvebakken | Akerselva Digital: Alle soner, oversikt 

Så langt som til Nedre Foss kunne man ta seg med båt, og det gjorde man alt i middelalderen. Høvedøya kloster anla en kornmølle her, drevet av kraften fra fossen. På den andre siden av elva var det alt fra badeanstalt til stolfabrikk. Rundt 1900 overtok det mekaniske verkstedet Vulkan, som i dag er en ny bydel ved elva.