Akerselva Digitalt - en vandringsguide

Plass for alle?

Bilder (4)

  • Mot Kunststøperiet / Il-O-Van og tobakksfabrikken
  • Akerselva ved Elvebakken 1950

    Oslo Lysverkers sekundærstasjon i Hausmannsgate, Jacobs Kirke og Oslo Yrkesskole.

  • park ved Ankerbrua
  • Habben

Lyd (1)

  • Plass for alle?