Akerselva Digitalt - en vandringsguide

Hvorfor heter det Kuba?

Hvorfor heter det Kuba?

Kornsilo

Kuba og kornsiloen i 1958

Den store sirkelrunde plassen på vestbredden av elva rett ved den store kornsiloen er et kjent landemerke, og stedsbetegnelsen Kuba er først og fremst knyttet til denne. Det var en gang fundamentet til Kristiania Gassverks store gassbeholder som stod her fra 1925 til 1973.

I nåtid brukes navet Kuba om hele området, eller parken, mellom Aamodt bru og Vulkan. Om navnet «Kuba» har det versert er det mange teorier. En teori går ut på at den digre gass-ballongen hadde et kubisk overbygg. Men på bilder ser man at konstruksjonen slett ikke var kubisk, men sylinder-formet! En annen forklaring er at ettersom bebyggelsen på Grünerløkka-siden fikk navnet «Ny-York», ble den andre siden hetende Cuba, kanskje etter den spansk-amerikanske krigen i 1898?

Diskusjonen om navnets opphav har gått friskt. Det som er kjent nå er at det tidligere lå et vertshus i området som het Kuskebakken, ved dagens neddkjørsel til Vulkan. Så kanskje er det teorien om at Kuba simpethen er en forkortelse for vertshusnavnet som er mest sannsynlig.