Akerselva Digitalt - en vandringsguide

Utsikt fra Jerusalem bru

Bilder (2)

  • Jerusalem bru over elva sett mot øst og Bjølsen Valsemølle
  • Parkanlegget rundt bestyrerboligen for Bjølsen Valsemølle

Lyd (2)

  • Utsikt fra Jerusalem bru

  • Jerusalem papirmølle