Bedrifter

Dette er en seksjonstekst
  • Spilling rivefabrikk

    Spilling rivefabrikk i Lindesnes kommune, tidligere Vigmostad kommune. Etablert i 1904 og produserter treriver og rivetenner i tre fram til 1982.