Bedrifter

Dette er en seksjonstekst
  • Melkefabrikken i Levanger

    Denne sentrale tomten i Levanger ble så tidlig som i 1840-årene bebygd med industrianlegg, først bryggeri, siden ulike næringsmiddelproduksjon som potetstivelse. En bergenser som kjøpte et gammelt klostergods i Østfold skulle sette sitt preg på stedet etter 1916 da han ville skape industri ut fra sitt viktigste produkt: Melk. Det skulle bli et langvarig industrieventyr med flere liv.
  • Wullum-saga i Namsos

    Haugianeren Erik Olsen Willum (1777-1872) fra Nord-Møre bosatte seg i Trondheim hvor han drev gård, teglverk, handel, frakt og bakeri, med varierende lønnsomhet. Som 70-åring valgte han å starte på nytt, og flyttet nordover til den nye byen Namsos for å satse på skog. Han slo seg ned i Spillumvika, og med seg hadde han en dampmaskin som han brukte til mølle og sagbruk. Dette var Norges første dampsag.