Saanums Sepefabrikk A/S

Saanums sepefabrikk A/S ble etablert i 1923 av Einar Saanum som i 1953 også var bedriftens disponent.

Dette er hva Det Norske Næringsliv Vest-Agder fylkesleksikon (1953) sier:  Såpe fra Saanums sepefabrik som i dag er i samlingen til Mandal museumFoto: Birgitte Sørensen<br>Foto: Birgitte Sørensen
Såpe fra Saanums sepefabrik som i dag er i samlingen til Mandal museum
Selskapet ble stiftet i 1923 av Einar Saanum, som er firmaets disponent. Bedriften framstiller vaskepulver, grønnsepe, husholdningssepe og toalettsepe av forskjellig slags. Varene selges over hele Norge. I enkelte tilfeller omtales bedriften også som Saanum Skips og Såpefabrikk. Her er informasjon hentet fra Skipet; http://www.skipet.no/skip/sjofartsbyer/mandal/rederier-i-mandal/einar-saanum-mandal Einar Saanum (1899-1980) kom fra en familie med sterke maritime røtter, men valgte teknisk utdanning i Tyskland. Etter praksis startet han i 1923 Saanum Sæbefabrik AS, men kom i 1935/36 med i etableringen av Skips-AS Agnes hvor han ble disponent, og hvor hans onkel, skipsfører Andreas O Saanum (født 1875) nærmest satset gård og grunn.Malmø, industriområdet i Mandal, Saanum Sæbefabrik markert med rød ring.Foto: Mandal Bibliotek / www.dbva.no<br>Foto: Mandal Bibliotek / www.dbva.no
Malmø, industriområdet i Mandal, Saanum Sæbefabrik markert med rød ring.

I Mandal bys historie, bind 3, står det mer informasjon om Saanum Sæpefabrik A/S: Grunnlegger Einar Saanum skal ha seilt til sjøs sone år, før han tok teknikse skoler i Tyskland. Det var etter dette at han startet opp såpefabrikken i Mandal. Den spede begynnelsen til produksjon var på Oksevollen, et område i sentrum i Mandal, før nye fabrikklokaler på Malmø, industriområdet på østsiden av Mandalselva. I starten skal det ha vært grønnsåpe som ble produsert, etter hvert økte sortimentet til husholdningssåper og toalettsåper. Da Saanum startet rederi, skal fabrikken også ha levert såpe til båtene.  Skrivemåten av fabrikknavnet har variert gjennom årene. I Vest-Agder fylkesleksikon fra 1953 går bedriften under navnet Saanums Sepefabrikk A/S, mens i Mandal bys historie bn 3 er det avbildet logoen fra brevhodet til fabrikken, datert 1938. Her er navnet Saanums Sæpefabrik A/S. Foto: Skjermdump Googlemaps av bygget som har huset Saanums Såpefabrikk<br>Foto: Skjermdump Googlemaps av bygget som har huset Saanums Såpefabrikk

Nasjonalbiblioteket har i sitt bibliotek et skoleradioprogam fra Sæther Såpefabrikk. Her får man en grundig innføring i hvordan såpe ble produsert på 1950-tallet.