Historisk vandring i Nydalen

Bakke Mølle

Bilder (5)

  • Bakke Mølle
  • Bakke Mølle
  • Bakke Mølle
  • Bakke Mølle
  • Bakke Mølle

Lyd (2)

  • Bakke mølle

  • Rasjonaliseringskontoret på Bakke Mølle