Høie Fabrikker

Høie fabrikker var en av de tidlige norske tekstilbedriftene og bomullsspinneriene. Den startet opp i 1845, da i et annet område. Fem år sendere flyttet den til Høie nord for Kristiansand.

Høie fabrikker 1964 (Ingressbilde)

Høie fabrikker 1964. Foto Widerøe / Kristiansand kommune/DBVA.no

Dette er informasjon som sto å lese i Det norske næringsliv, Vest-Agder fylke fra 1953: Høie Fabrikker ligger i Mosby i Torridal. Bedriftens historie går tilbake til 1945, da kjøpmann Lilloe fra Kristiansand grunnla bomullsspinneri på Jægersberg i Oddernes. I 1850 kjøpte han noen kvernplasser av Mosby-bøndene, samt et gammelt sagbruk som lå langs Høie-bekken, og flyttet bedriften dit. Spinneriet som senere ble lagt om til veveri og fargeri, skiftet eiere og disponenter et par ganger inntil det i 1904 ble kjøpt av nåværende sjef, Oscar Jebsen. Det var et veldig arbeide herr Jebsen la ned i årene etter overtagelsen, og en kan godt si at forbedringene i form av utvidelser, nyanskaffelser og moderniseringer med suksessive løpt holdt på helt fram til 1919, da fabrikken ble herjet av en brann, som på noen få timer ødela en av landets peneste og mest moderne tekstilfabrikker. Høie fabrikker i brann i 1919.Foto: Ukjent / Vennesla bibliotek / Ovin Sagedal / Dbva.no<br>Foto: Ukjent / Vennesla bibliotek / Ovin Sagedal / Dbva.no
Høie fabrikker i brann i 1919.
Etter gjenoppbyggingen arbeidet fabrikken seg målbevisst framover og kom f.eks. til å gå foran i propagandaen for bruken av norske varer.Postkort som visere Høie fabrikker ca 1910-1911Foto: Fotograf ukjent / Vennesla bibliotek /DBVA.no<br>Foto: Fotograf ukjent / Vennesla bibliotek /DBVA.no
Postkort som visere Høie fabrikker ca 1910-1911
Og Høie la an på å få produksjonen over på mere særegne kvaliteter som lønte seg bedre, og ble etter hvert den førende blant de norske fabrikker når det gjaldt å skaffe nyheter. Arbeidet med å høyne fabrikkens produksjoner ble den røde tråd i alt. Samarbeidet mellom produksjon og salg ble utdypet ved hjelp av bedriftsmøter og studiesirkler og ved personlige utenlandsopphold, slik at en alltid var à jour med moteretninger på verdensmarkedet og forbedret stadig fabrikkens tekniske avdelinger, for til en hver tid å være på høyde med tidens krav. Resultatet var at en før krigen praktisk talt hadde fått hele produksjonen over en rekke kjente kvalitetsvarer. Allerede før krigen lå planene for nye utvidelser av fabrikken ferdig.Brevhode fra Høie fabrikkerFoto: Høie fabrikker / DBVA.no<br>Foto: Høie fabrikker / DBVA.no
Brevhode fra Høie fabrikker
Når er de stort sett realisert, men i delvis endret form, og mere i harmoni med de nye retningslinjer som synes å tvinge seg fram i norsk tekstilindustri. Den rasjonalisering av arbeidsprogrammer som tvang seg fram under krigen, synes nemlig klart å vise veg for en teknisk nyorientering og rasjonalisering av arbeidsprogrammene også i fredstid ved et samarbeide mellom fabrikkene, og en koordinering av de enkelte bedrifters tekniske og salgsmessige interesser. Høie Fabrikker A/S beskjeftiger ca. 350 arbeidere og funksjonærer; produksjonen er betydelig større enn noen gang tidligere i bedriftens historie.En datterbedrift er A/S Norgesplaster.

Reklamefilm fra Høie fabrikker som er tilgjengelig hos Nasjonalbiblioteket:

Når det gjelder hva som har vært produsert ved Høie fabrikker, skal det de først hundre årene ha vært et ganske bredt spekter av stoffer. Men fra tiden rundt 1950 gikk fabrikken over til å spesialisere seg på blant annet sengetøy. Høie skal ha vært den første norske fabrikken som satset på ferdig sydd sengetøy, samtidig som de begynte å produsere fargede dynetrekk og laken. I følge hjemmesiden til Høie fikk disse produktene en heller tung start. Dette var en tid da kvinnene - husmødrene - var vant til å sy alt selv, også sengetøy og tradisjonen tilsa at sengetøy skulle være hvitt! Etter hvert klarte de å overbevise markedet om at ferdig sydd sengetøy i ulike farger var tingen, og i dag kan vi knapt nok forstå at sengetøy var noe man sydde selv!  Et annet produkt som Høie utviklet og som ble møtt med skepsis, var et kjolestoff i krepp som ble lansert i 1955. Reklamen sa at dette stoffet ikke behøvde verken rulling eller stryking! Markedet åpnet seg etter hvert, og Høie krepp ble et kjent merkevare også for sengetøy. Høie fabrikker var også tidlig ute med gjøre varene tilnærmet krympefrie, gjennom det som ble kalt krypmefri behandling.Merkevarer og produkter fra Høie fabrikker på 1960-tallet.Foto: Scan fra Norske Tekstiler 1962<br>Foto: Scan fra Norske Tekstiler 1962
Merkevarer og produkter fra Høie fabrikker på 1960-tallet.

Høie fabrikker var i manger å drevet av familien Jebsen, hele tre generasjoner ledet virksomheten i perioden 1904 - 1990. I Høies egen historie på nettsiden, blir særlig dette med å satse på reklame og å tørre å være inoviative trukket fram som noe som preget fabrikken i denne tiden. Ideen med å gi produktene en lekker innpakning som de skulle ligge i når de var i butikken, for eksempel i form av gjennomsiktig cellofan, var også noe som var nytt på midten av 1900-tallet. 

Etter hvert som den norske tekstilindustrien fikk større konkurranse fra utlandet, ble Høie fabrikker fusjonert sammen med to andre virksomheter; Mosjøen og det tradisjonsrike Arne Fabrikker - som på den tiden også var drevet av sammen Jebsen-familien som fabrikken på Mosby. Norion AS ble stiftet 6. mars 1972 og hovedkontoret lagt til Mosby ved Kristiansand. Selskapet hadde som formål å eie, lede og samordne virksomheter innen tekstilindustrien. De tilsluttede selskaper var AS Arne Fabrikker, Høie Fabrikker AS og Mosjøen Veveri AS. Gjennom AS Arne Fabrikker var også AS Anylett tilsluttet Norion-gruppen. AS Anylett ble dessuten fusjonert med AS Fotlandsvåg Fabrikk. Fra 1980 ble AS Anylett innfusjonert i AS Arne Fabrikker. I 1979 overtok Norion-gruppen aksjemajoriteten i det finske selskapet Oy Textilnorion AB. Utover i 1980-årene skjedde flere endringer innen konsernet. Bl.a. ble Mosjøen Veveri AS slått konkurs i januar 1984, og i juni samme år solgte Norion sine aksjer i Oy Textilnorion AB. Etter vedtak om fusjon av Arne Fabrikker og Høie Fabrikker med Norion, ble selskapets navn fra 01.01.1986 endret til Høie-Arne AS. I 1994 ble navnet endret til Høie AS.(Kilde Arkivportalen)Grunnlagt: 1845 (1850)

Avviklet: 2008 (2007)

Antall ansatte: 318 (1972)

Adresse: Setesdalsveien 620, 4619 Mosby

Kilde: Det norske næringsliv Vest-Agder fylke (1953), Norske tekstiler (1962), Høie fabrikker A/S 1850-1950 av Olav Benestvedt og Sigurd Grieg. https://hoie.no/merkevaren-hoie