Akerselva Digitalt - en vandringsguide

Bentse Brug - industrielt gjennombrudd for papir

Bilder (2)

  • Over Benstebrua, der Benste Brug lå. Bygningene revet ca. 1960

    I strykene på oversiden av Bentsebrua kan man se rester etter vanninntakskanalene til Bentse Brug. Bygningene ble revet på 1960-tallet.

  • Bentse Brug

Lyd (1)

  • Bentse Brug - industrielt gjennombrudd for papir